Sala konferencyjna
11:3011:40
Otwarcie konferencji
10 min
11:4012:50
Sesja 1:
Czy wytyczne europejskie z lat 2021–2022 są nadal aktualne? 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
70 min

11:40 - 12:00

Prewencja sercowo-naczyniowa  prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

12:00 - 12:20

Migotanie przedsionków  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

12:20 - 12:40

Arytmie komorowe i nagła śmierć sercowa prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

12:40 - 12:50

Dyskusja
12:5014:40
Sesja 2:
Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
110 min

12:50 - 13:10

Ostre zespoły wieńcowe prof. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski

13:10 - 13:30

Kardiomiopatie prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

13:30 - 13:50

Zapalenie wsierdzia dr n. med. Izabela Pisowodzka

13:50 - 14:10

Choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

14:10 - 14:30

Aktualizacja zaleceń dotyczących niewydolności serca prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

14:30 - 14:40

Dyskusja
14:4015:05
Przerwa 25 min
15:0516:00
Sesja satelitarna firmy Recordati:
Po nitce do kłębka, czyli od interpretacji zapisu EKG do wdrożenia właściwego postępowania
1) Czterdziestoletnia kobieta z uczuciem kołatania serca
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
2) Czterdziestopięcioletni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
3) Pięćdziesięcioletnia kobieta z uczuciem szybkiego bicia serca
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Narkiewicz
4) Pięćdziesięciopięcioletni mężczyzna z dusznościami i suchym kaszlem
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
5) Sześćdziesięcioletnia kobieta z porannymi bólami głowy i sennością w ciągu dnia
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, dr hab. n. med. Jacek Wolf
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
55 min
16:0016:30
Sesja satelitarna firmy Gedeon Richter:
Niezastąpione leki w terapii sercowo-naczyniowej od teorii do praktyki
30 min

16:00 - 16:20

Inhibitory ACE — nadal niezastąpiona klasa leków w terapii sercowo-naczyniowej: miejsce lisinoprylu prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

16:20 - 16:30

Wyzwania w terapii sercowo-naczyniowej. Znaczenie przypadku w praktyce klinicznej dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT
16:3017:45
Sesja 3:
Stanowisko PTNT dotyczące zespołu metabolicznego
praktyczne spojrzenie na dodatkowe składowe z perspektywy roku
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr n. med. Piotr Sobieraj
75 min

16:30 - 16:45

Aktywacja układu współczulnego jako niedoceniane następstwo otyłości — aspekty praktyczne dr n. med. Piotr Sobieraj

16:45 - 17:00

Dobre złego początki — wczesne etapy rozwoju przewlekłej choroby nerek u pacjentów z otyłością prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

17:00 - 17:15

Aterogenna dyslipidemia i stan zapalny — czy standardowe leczenie wystarczy? prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

17:15 - 17:30

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową — pomiędzy „paradoksem otyłości”, trudnościami w diagnostyce a koniecznością skutecznej terapii prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

17:30 - 17:45

Dyskusja
17:4518:45
Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk:
Otyłość — choroba kardiometaboliczna?
60 min

17:45 - 18:10

Otyłość — kluczowy, MODYFIKOWALNY czynnik ryzyka sercowo naczyniowego dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT

18:10 - 18:35

Badania kliniczne oceniające wpływ leczenia otyłości na ryzyko występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

18:35 - 18:45

Dyskusja
18:4519:55
Sesja 4:
Farmakoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjenta z
innymi schorzeniami
Przewodniczący: dr hab. n. med. Marcin Wełnicki, dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz
70 min

18:45 - 19:00

Leki pulmonologiczne u pacjenta kardiologicznego dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

19:00 - 19:15

Leki psychiatryczne u pacjenta kardiologicznego lek. Maria Łukasiewicz

19:15 - 19:30

Farmakoterapia chorób sercowo-naczyyniowych u pacjenta z eGFR < 15 ml/min/m2 prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

19:30 - 19:45

Pacjent po krwawieniu do przewodu pokarmowego i wciąż ze wskazaniami do leczenia przeciwkrzepliwego lub przeciwpłytkowego dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

19:45 - 19:55

Dyskusja
19:55
Sesja-niespodzianka:
"Choroby Serca i Naczyń" — 20 lat minęło jak jeden dzień
Sala konferencyjna
08:0010:15
Warsztaty ABC opisu EKG prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
135 min

08:00 - 09:00

Warsztaty ABC opisu EKG — część 1 prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

09:00 - 09:15

Przerwa

09:15 - 10:15

Warsztaty ABC opisu EKG — część 2 prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
10:1511:00
Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini
Na ścieżkach i bezdrożach terapii hipotensyjnej — jak szybko osiągnąć cele terapii?

Najszybciej autostradą

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Czasami szybciej po bezdrożach
prof. dr hab n. med. Andrzej Tykarski
45 min
11:0011:15
Przerwa 15 min
11:1512:25
Sesja 5:
W jaki sposób zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia u chorych z przewlekłą chorobą nerek?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
70 min

11:15 - 11:30

Klasyczne i nieklasyczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia u chorych z przewlekłą chorobą nerek prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

11:30 - 11:45

Zapobieganie chorobom układu krążenia u chorych z przewlekłą chorobą nerek — zmniejszanie aktualnego ryzyka chorób układu krążenia — farmakoterapia prof. dr hab. n. med. Michał Chmielewski

11:45 - 12:00

Zapobieganie chorobom układu krążenia u chorych z przewlekłą chorobą nerek — zmniejszanie aktualnego ryzyka chorób układu krążenia — leczenia niefarmakologiczne prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

12:00 - 12:15

Farmakologiczna nefroprotekcja — zmniejszanie dalszego przyrostu ryzyka chorób układu krążenia  prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

12:15 - 12:25

Dyskusja
12:2513:40
Sesja 6:
Klasycznie, nowocześnie i futurystycznie — przydatność kliniczna wyników pomiaru ciśnienia tętniczego w odniesieniu do zastosowanej techniki, miejsca wykonywania pomiaru i badanej populacji
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT
75 min

12:25 - 12:40

W gabinetowym i szpitalnym anturażu  prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

12:40 - 12:55

Z dala od szpitala prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

12:55 - 13:10

W biegu i na rowerze prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

13:10 - 13:25

U cyrulika i barbera dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

13:25 - 13:40

A może nauczmy się mierzyć ciśnienie od nowa? prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT
13:4014:25
Sesja satelitarna firmy Servier:
„Być kobietą, być kobietą…” Czy kobiety chorują inaczej?

Jak poprawić skuteczność terapii w nadciśnieniu tętniczym?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Jak poprawić skuteczność terapii w przewlekłym zespole wieńcowym?
prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
45 min
14:2514:55
Przerwa 30 min
14:5515:55
Sesja 7:
„Kontrowersje”
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
60 min

14:55 - 15:15

Mikrobiota jelit i jej związek z zaburzeniami lipidowymi lek. Stanisław Surma

15:15 - 15:35

Czy leczenie inwazyjne może być skuteczną metodą leczenia objawowych chorych bez istotnego zwężenia w naczyniach wieńcowych? prof. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski

15:35 - 15:55

Medycyna po wdrożeniu ChatGPT: jakie szanse stwarza GPT-4 dla opieki zdrowotnej? Świt nowej ery dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz
15:5516:10
System inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy jako wsparcie w prowadzeniu dokumentacji medycznej, diagnostyce i leczeniu dr n. med. Beata Graff
15 min
16:1017:10
Sesja satelitarna firmy KRKA:
Wytyczne rekomendują, praktyka kliniczna decyduje
dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
60 min
17:1017:25
Przerwa 15 min
17:2518:25
Sesja satelitarna firmy Bausch Health:
Miejsce beta-adrenolityków w wytycznych i praktyce
1. Perspektywa hipertensjologa w świetle zaleceń ESH
prof. dr hab n. med. Krzysztof Narkiewicz
2. Perspektywa kardiologa w świetle zaleceń ESC
prof. dr hab n. med. Marcin Grabowski
3. Aspekty praktyczne terapii beta-adrenolitykami u chorych na nadciśnienie tętnicze
dr hab. n. med. Jacek Wolf
60 min
18:2518:45
Sesja satelitarna firmy Adamed:
Czy mamy do czynienia z przełomem objawowego leczenia PZW? Co nowego w farmakoterapii?
prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
20 min
18:4520:05
Sesja 8:
Cisi bohaterowie i nowe nadzieje farmakoterapii sercowo-naczyniowej
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz, dr hab. n. med. Marcin Wełnicki
80 min

18:45 - 19:00

Co lepsze: sirany czy rseny?  dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz

19:00 - 19:15

Analogi GLP-1 czy tirzepatyd?  dr hab. n. med. Marcin Wełnicki

19:15 - 19:30

Wericiguat czy żelazo?  prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

19:30 - 19:45

Flozyny czy finarenon w przewlekłej chorobie nerek?  dr hab. n. med. Marcin Wełnicki

19:45 - 20:00

Leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe — nowe schematy, wskazania? dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

20:00 - 20:05

Dyskusja
Sala konferencyjna
08:3009:30
Sesja 9:
Kardiologiczne powikłania zakażeń SARS-CoV-2 i wirusami grypy
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, dr Anna Golke
60 min

08:30 - 08:35

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

08:35 - 08:55

Cztery lata z COVID-19: obecny stan wiedzy dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

08:55 - 09:15

Konsekwencje zakażeń wirusami grypy istotne w kardiologii dr Anna Golke

09:15 - 09:30

Dyskusja 
09:3010:00
Sesja satelitarna firmy Pfizer:
Eksperci ekspertom — interdyscyplinarne spojrzenie na leczenie przeciwkrzepliwe
Debata kardiologa i chirurga naczyniowego w postępowaniu z pacjentem z migotaniem przedsionków i żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w przebiegu choroby nowotworowej
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
30 min
10:0011:30
Sesja 10:
Nowe zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego — co najważniejszego dla lekarza praktyka?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
90 min

10:00 - 10:15

Diagnostyka dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

10:15 - 10:30

Ogólne zasady leczenia prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

10:30 - 10:45

Nadciśnienie tętnicze współistniejące z chorobami układu sercowo-naczyniowego  dr hab. n. med. Michał Hoffmann

10:45 - 11:00

Nadciśnienie tętnicze u kobiet  dr n. med. Anna Szyndler

11:00 - 11:20

Nadciśnienie wtórne prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

11:20 - 11:30

Dyskusja
11:3011:45
Przerwa 15 min
11:4512:35
Sesja satelitarna firmy Bayer
50 min

11:45 - 12:05

Redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycową chorobą nerek prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

12:05 - 12:35

Fakty i mity na temat leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu przedsionków — debata ekspercka prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
12:3513:05
Sesja satelitarna firmy Novartis:
Intensywna terapia hipolipemizująca w przypadkach pacjentów
dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz
30 min
13:0514:20
Sesja 11:
Pacjent kardiometaboliczny
Przewodniczący: dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr hab. n. med. Marcin Barylski, prof. UM w Łodzi, FESC
75 min

13:05 - 13:20

Zespół metaboliczny — czy w ogóle rozpoznawać i jak wpływa na strategię farmakoterapii? prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

13:20 - 13:35

MAFLD — nowomoda czy istotny element procesu diagnostycznego?  dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka

13:35 - 13:50

Hiperurykemia — czynnik ryzyka czy cel terapeutyczny?  dr n. med. Maciej Janiszewski

13:50 - 14:05

Operacja bariatryczna czy medycyna stylu życia? lek. Maria Łukasiewicz

14:05 - 14:20

Paradoks otyłości prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
14:20
Zamknięcie konferencji
Copyrights © 2024 Via Medica