Opłaty

Udział stacjonarny w konferencji — 480 zł

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:
• udział w sesjach naukowych,
• materiały konferencyjne,
• poczęstunek,
• identyfikator,
• certyfikat w wersji elektronicznej.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji**
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: chorobyserca@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
• rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
• rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
• rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 

Copyrights © 2024 Via Medica